قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که واحد پایان نامه را اخذ کرده اند و تصمیم دارند در تابستان 96 از پایان نامه خود دفاع کنند حداکثر تا تاریخ 96/06/15 مهلت دارند فرم پیشنهاد جلسه دفاع را ازسایت مؤسسه دریافت و پس از تکمیل و تأیید استاد راهنما به همراه دو نسخه چاپ شده (پشت و رو ) از پایان نامه تحویل واحد تحصیلات تکمیلی مؤسسه نمایند. بدیهی است تاریخ دفاع سایر دانشجویان به نیمسال بعد موکول می گردد.