قابل توجه قبول شدگان کارشناسی ارشد ورودی97

ضمن عرض تبریک به قبول شدگان کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی بهمنیار،به اطلاع می رساند جهت ثبت نام در روزهای ذیل به مؤسسه مراجعه نمائید.

" از تاریخ چهارشنبه مورخ 1397/06/14 الی یکشنبه مورخ 1397/06/18 "

مدارك‌ لازم‌ جهت‌ ثبت‌ نام‌ پذيرفته ‌شدگان دوره کارشناسی ارشد:

  1. اصل‌‌ مدرك دوره کارشناسی يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات دوره‌ کارشناسی حداكثر تا پايان‌ شهريورماه‌ 1397.
  2. اصل‌ شناسنامه‌ واصل کارت ملی و دو سری‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌
  3. 6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري(پشت نویس شده)‌.

تبصره- 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.

      4. وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آقایان.