دکتر فرامرز صادقی

الف) اطلاعات شخصي:

نام :    فرامرز

نام خانوادگي :صادقي

نام پدر :  محمد

محل تولد : بافت

سال تولد : 1337

شماره شناسنامه :  54

وضعيت تأهل :  متأهل

تعداد فرزندان :  3

e-mail :

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

ب) اطلاعات تحصيل:

نوع ديپلم : رياضي               سال اخذ ديپلم :     1358              نام دبيرستان : آرشام  ( طالقاني فعلي )              معدل ديپلم : 18.78         محل اخذ : کرمان     

رشته ليسانس : رياضي               سال اخذ ليساتس :   1365

دانشگاه محل تحصيل : شهيد باهنر کرمان      معدل دوره ليسانس :  2.83

رشته فوق ليسانس : رياضي کاربردي         سال اخذ فوق ليسانس :  1371

دانشگاه محل تحصيل : شهيد باهنر کرمان     معدل دوره فوق ليسانس :  16.02

رتبه اول دوره فوق ليسانس

عنوان پايان نامه فوق ليسانس : فضاي باناخ جبرهاي دوگان توليد شده توسط تک عنصر

Dual Algebra banach Space Generated by Singleton

 

رشته دکتري :  رياضي کاربردي -  گرايش کامپيوتر

سال اخذ دکتري : 1384

دانشگاه محل تحصيل : شهيد باهنر کرمان           معدل دکتري :  16.83

عنوان رساله دکتري : تصفيه معنايي کلمات چند معنايي توسط   نرم هاي مثلثي

Semantic Refinement of Multi-meaning Words by T-norms       

 

ج) زمينه هاي آموزشي:

نظريه زبانها و ماشينها –نطريه محاسبات- پردازش زبان هاي طبيعي – هوش مصنوعي – نظريه گراف – دروس پايه کامپيوتر         

مقالات :

1- F. Sadeghi, H,khosravi, E.Eslami, Semantic Refinement of  Multi-meaning Words by T-norms   Journal of Computer Science , 1(3) : 400-405,2005

2- E.Eslami, H,khosravi, F. Sadeghi,  Linguistic Modifiers in Non- Commutative Fuzzy logic,  Soft Comput Journal, 12:275-279, 2008

3- حل  تحليلي و عددي معادله ديفرانسيل تحکيم خاک هاي رسي با تراکم پذيري و نفوذپذيري متغير و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي  ( هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران – شيراز )  1387

4- S.Mehrabi, MM. Javidi, F.Sadeghi,S. Mojtaba Mirjalili, A New Genetic Based Algorithm for Finding Large Cliques in Random Graphs. the 2010 International Conference on Genetic and Evolutionary Methods (GEM'10: July 12-15, 2010, USA)accepted

5- p.khosravyan, h.khosravi, F.Sadeghi,Text Summarization Based on Genetic Programming, International Journal of Computing and ICT Research,vol.3 no.1 PP.57-64, June 2009

6-R. Gholami Shooli, F. Sadeghi, S. Hashemi, GRNN optimization for Pattern Recognition Using Imperialist Competitive Algorithm,GEM'11 - 8th Int'l Conference on Genetic and Evolutionary Methods (July 18-21, 2011, USA)

 

- استادراهنمای 7 پايان نامه کارشناسي ارشد 

- راهنمايي بيش از 75 پروژه کارشناسي

 

 

د) سوابق اجرايي:        

1373- 1365  معاون آموزشي جهاددانشگاهي کرمان + مديرکل امور دفاعي و جنگ  دانشگاه کرمان   

1379 - 1373 معاون آموزشي دانشکده فني و مهندسي سيرجان

1383- 1381  رئيس بخش کامپيوتر دانشکده رياضي و کامپيوتر دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

1384- 1383  مدير کل امور فرهنگي و دانشجويي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1387 - 1385  رئيس بخش کامپيوتر دانشکده رياضي و کامپيوتر دانشگاه شهيد باهنر کرمان. 

 

ه ) وضعيت اشتغال:

عضو هيأت علمي بخش کامپيوتر دانشکده رياضي و کامپيوتر دانشگاه شهيد باهنر کرمان

مرتبه علمي : استاديار پايه 17 – رسمي قطعي ( بازنشسته )