Slider
13/06/1397
قابل-توجه-قبول-شدگان-کارشناسی-ارشد-ورودی97ضمن عرض تبریک به قبول شدگان کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی بهمنیار،به اطلاع می رساند جهت ثبت نام در روزهای ذیل به مؤسسه مراجعه نمائید. " از تاریخ یکشنبه مورخ 1398/06/24 الی دوشنبه مورخ 1398/06/25 " مدارك‌ لازم‌ جهت‌ ثبت‌ نام‌ پذيرفته ‌شدگان دوره کارشناسی ارشد: اصل‌‌ مدرك دوره کارشناسی يا گواهي‌...
11/06/1396
شرایط-اختصاصی-پذیرش-دانشجوی-استعداد-درخشان-در-کارشناسی-ارشد1- پس از 6 نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل 110 واحد درسی ، یا 7 نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل 115 واحد درسی و یا سه چهارم واحد های درسی تا پایان نیمسال 6 به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد. در ضمن دانشگاه مجاز است تنها از طریق یکی از سه روش مذکور ، وضعیت تمامی دانش...
03/05/1396
قابل-توجه-دانشجویان-کارشناسی-ارشد-ورودی-95قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 اسامی اساتید راهنمای پایان نامه ها در سایت مؤسسه قرار داده شده است لازم است دانشجویان مطابق دستورالعمل ارائه شده فرم تعیین استاد راهنما را تکمیل و حداکثر تا 96/05/31 به آموزش مؤسسه تحویل...
03/05/1396
قابل-توجه-دانشجویان-کارشناسی-ارشدقابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشجویانی که واحد پایان نامه را اخذ کرده اند و تصمیم دارند در تابستان 96 از پایان نامه خود دفاع کنند حداکثر تا تاریخ 96/06/15 مهلت دارند فرم پیشنهاد جلسه دفاع را ازسایت مؤسسه دریافت و پس از تکمیل و تأیید استاد راهنما به همراه دو نسخه چاپ شده (پشت و رو ) از پایان نامه...
01/05/1396
قابل-توجه-دانشجویان-کاردانی-و-کارشناسی  قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی   دانشجویانی که با اخذ درس معرفی به استاد فارغ التحصیل می شوند، در صورتی می توانند در ابتدا هر نیمسال یا ابتدای ترم تابستانی درس معرفی به استاد را اخذ نمایند که کلیه نمرات دوره از جمله کارآموزی و پروژه در سیستم ثبت شده باشد. در غیر این صورت انتخاب واحد آنها...