برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول99

ریاضی مهندسی استاد حسنی صالح  17/30-15/30

 

شنبه 99/10/13

مغناطیس- استاد مهرالحسنی- 17/30-15/30

زبان تخصصی کامپیوتر- استلاد رشیدی- 19/30-17/30

 

یکشنبه 99/10/14

شی گرا و برنامه نویسی پیشرفته- استاد سلطانشاهی- 17/30-15/30

مباحث ویژه- استاد پناهی19/30-17/30

 

دوشنبه 99/10/15

اندیشه 2- استاد سعیدی-17/30-15/30

ماشین 2- استاد رشیدی- 19/30-17/30

 

سه شنبه 99/10/16

معماری- استاد پناهی- 17/30-15/30

زبان تخصصی برق- استاد رشیدی- 19/30-17/30

 

چهارشنبه 99/10/17

هوش مصنوعی پیشرفته- استاد زریسفی- 17/30-15/30

سیستم های تصمیم یار- استاد ناصر اسدی- 17/30-15/30

معماری نرم افزار-استاد محمدی نژاد- 19/30-17/30

امنیت شبکه- استاد حسینی- 19/30-17/30

 

پنجشنبه 99/10/18

مدار منطقی- استاد سلطانشاهی- 17/30-15/30

 

 

شنبه 99/10/20

مهندسی نرم افزار- استاد پناهی- 17/30-15/30

 

یکشنبه 99/10/21

بررسی 1- استاد رشیدی- 17/30-15/30

 

دوشنبه 99/10/22

انقلاب- استاد سعیدی- 19/30-17/30

 

سه شنبه 99/10/23

برنامه سازی سیستم- استاد سلطانشاهی- 17/30-15/30

 

چهارشنبه 99/10/24

رایانش تکاملی-  استاد زریسفی 17/30-15/30

الگوریتمهای تصادفی و توسعه امن- استاد زریسفی- 17/30-15/30

برنامه ریزی استراتژیک- استاد نیک نفس- 19/30-17/30

 

پنج شنبه 99/10/25