قابل توجه دانشجویان ارشد

پس از دفاع پایان نامه برای فراغت از تحصیل لازم است یک نسخه از پایان نامه صحافی شده(جلد زرشکی) به همراه یک عدد سی دی از فایل های ورد و پی دی اف پایان نامه تحویل مؤسسه گردد.